Wsparcie techniczne


POMOC TELEFONICZNA jest dostępna pod nr telefonu: 123452234 (koszt połączenia jak na nr stacjonarny) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych) od godz. 9 do godz. 17 czasu środkowoeuropejskiego.

Wsparcie techniczne jest świadczone użytkownikom (osobom / firmom), które zakupiły tester diagnostyczny przez sieć autoryzowanych dystrybutorów SNAP-ON DIAGNOSTICS / BAHCO TOOLS w Polsce i dotyczy tylko tych urządzeń, które użytkowane są na terenie Polski. Dostawca ma prawo do weryfikacji użytkownika.

Personel obsługujący wsparcie telefoniczne ma prawo zweryfikować użytkownika testera na podstawie numeru seryjnego urządzenia, daty jego nabycia, nazwy dystrybutora, od którego urządzenie zostało zakupione oraz innych danych podanych w trakcie rejestracji urządzenia. W uzasadnionych przypadkach personel świadczący usługi wsparcia ma prawo do żądania kopii dowodu zakupu sprzętu od użytkownika.

Użytkownik, który chce skorzystać z pomocy telefonicznej powinien ponadto podać podstawowe informacje:

  • o posiadanej wersji oprogramowania,
  • rzeczowy opis problemu,
  • informacje o komunikatach błędów (jesli takowe się pojawiają).
  • Obowiązują zasady rejestracji producenta oporgramowania (rejestraja on-line) 

Czego dotyczy wsparcie techniczne?

  • Wsparcie telefoniczne prowadzone przez przeszkolony personel (9.00 to 17.00 GMT+1 Poniedziałek-Piątek) dla użytkowników testerów PDL5500, PDL5600 oraz SOLUS PRO (Pomoc bezpośrednia lub telefon zwrotny w ciągu maks. jednego dnia roboczego (zwykle 4 godziny).


Zakres wsparcia technicznego uzależniony jest od funkcjonalności poszczególnych urządzeń diagnostycznych i dotyczy tylko i wyłacznie tych funkcji, które są dostępne w danym urządzeniu i posiadanej przez użytkownika wersji oprogramowania.

  • Informacje o dacie nabycia i utraty praw do korzystania z usługi.
  • aktywny system informacyjny za pomocą poczty elektronicznej (email) dla użytkowników ETHOS, SOLUS PRO, MODIS, PDL3000, PL4000, PDL5500, PDL5600 ( dostęp “on-line” do statusu zgłoszenia).- Email zwrotny w przeciągu 48 godzin.(liczonych dla dni roboczych)


W szczególności usługi wsparcia nie zawierają:

  • doradztwa w zakresie napraw jakichkolwiek pojazdów przez telefon lub innej formie,
  • serwisowania (napraw) testerów diagnostycznych,
  • doradztwa w zakresie funkcji testera diagnostycznego związanych z obsługą systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa aktywnego. (w szczególności kodowanie kluczyków, wymiana immobilizera itp., rekonfiguracji modułu poduszek, napinaczy pasów i kurtyn powietrznych).


Dostawca wsparcia w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe, następujące w konsekwencji czy niebezpośrednie straty, w tym uszkodzenia pojazdów diagnozowanych i naprawianych przez użytkowników końcowych z użyciem wspieranych produktów, nawet w przypadku, gdy Dostawca był ostrzeżony o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń. Jakiekolwiek roszczenia związane z użytkowaniem zakontraktowanych produktów powinny być kierowane do przedstawicieli producenta w Polsce.