Mercedes Vito 115 2.2 CDI

Najnowszy przypadek z życia » Mercedes Vito 115 2.2 CDI

Zgłoszenie klienta : Nie zmienia biegów.

Działanie warsztatu : Podłączenie testera, nawiązanie komunikacji ze sterownikiem silnika. Stwierdzono kod błędu 2225 - Sterowanie skrzynią biegów - bieżące kody usterek w jednostce elektronicznego sterowania skrzynią biegów. W sterowniku skrzyni obecność kodu błędu 2203 - Podzespół Y36n3 (czujnik prędkości obrotowej 3 skrzyni). Wymagana weryfikacja bezpośrednia komponentu – diagnosta nie może zlokalizować czujnika.

Sugestia działu wsparcia technicznego : W tym systemie czujnik prędkości obrotowej skrzyni biegów jest zabudowany w jednostce sterującej skrzynią biegów. Należy zweryfikować napięcie czujnika wg. poniższej procedury:

 

Zapłon wyłączony.

Złącze wtykowe podzespołu odłączone.

 


 


 

Włączyć zapłon

 

Dokonać pomiaru na złączu wtykowym podzespołu A3.16 (Jedn. sterująca automat.skrzyni biegów) pomiędzy zac. 7 (+) a zac. 12(-). Napięcie prawidłowe: 4 do 8 V.

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji konieczna jest wymiana całego sterownika oraz ponowne zaadaptowanie skrzyni biegów testerem PDL-3000/SolusPro za pomocą funkcji specjalnej Wartości adaptacji z zachowaniem odpowiednich warunków procedury, wyświetlanych w formie komunikatów na ekranie testera.